Hudobné múzeum, Bratislava (27. 10. 2005 - 22. 06. 2006)
 Slovenský inštitút, Praha (27. 06. 2006 - 31. 08. 2006)
 Múzeum Ludovíta Štúra, Modra (27. 10. 2006 - 30. 11. 2006)